Gratis sneltesten voor bedrijven!

Laat uw medewerkers zowel met als zonder klachten vanaf nu gratis testen bij SnellerTesten B.V. dankzij subsidiemogelijkheden van de overheid. Dit kan (met klachten) bij ons in de teststraat of (enkel zonder klachten) met behulp van een zelftest die uw medewerkers onder onze supervisie kunnen uitvoeren.

Gratis sneltest

Bij (milde) klachten
Uitgevoerd door onze medewerkers
Op de Wiltonstraat 56 te Veenendaal

Gratis zelftest

Preventief testen
Uitgevoerd door uw personeel
Met online supervisie van onze medewerkers

Hoe werkt het?

Het ministerie van VWS heeft, in samenwerking met VNO- NCW / MKB-Nederland, een regeling in het leven geroepen om werkgevers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering middels het bevorderen van een gezonde werkomgeving en het beperken van onnodig capaciteitsverlies. Hiertoe is subsidieruimte gecreëerd om de uitvoering van corona(snel)testen bij werknemers te vergoeden.

Snellertesten Veenendaal is middels bedrijfsarts D.J. de Kat door het ministerie van Volksgezondheid aangewezen om gesubsidieerde antigeen sneltesten uit te voeren voor bedrijven. In de praktijk betekent dit dat u bij ons de mogelijkheid heeft om uw werknemers effectief gratis te laten testen in de teststraat of met behulp van zelftesten.

Bij één van de volgende situaties voldoen medewerkers aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie voor een SnelTest bij ons op locatie:

  • Een werknemer heeft last van (lichte) klachten, die mogelijk duiden op een besmetting met Covid-19;
  • Een werknemer op de afdeling is positief getest en u maakt zich zorgen over de gezondheid van de directe collega’s;
  • Een werknemer heeft via de CoronaMelder-app bericht gekregen in aanraking te zijn geweest met een besmet persoon;
  • Een werknemer wordt door de GGD gebeld voor een contactonderzoek nadat is gebleken dat hij/zij in contact is geweest met een besmet persoon;

Nieuw: In alle overige gevallen is het mogelijk om uw medewerker gratis preventief te laten testen. Dit gebeurt door een zelftest die uw medewerker onder onze supervisie kan uitvoeren. 

Let op! De testen dienen vooraf gereserveerd en betaald te worden waarna deze via de bedrijfsarts vergoed kunnen worden, zolang de overheidssubsidie van toepassing is en VWS meewerkt aan de financiering van deze subsidieregeling. De voor te schieten kosten voor een reguliere SnelTest bedragen €49 en voor een zelftest €7,16

Werkwijze aanvraag

stap 1

U vraagt via onderstaand formulier uw SnelTesten aan. U geeft hierbij aan of het gaat om de SnelTest bij ons op locatie of om de preventieve online SnelTesten. Beide kan uiteraard ook.

stap 2

U betaalt voor deze SnelTesten via een factuur.

stap 3

In het Excel-bestand dat wij bij u aanleveren, houdt u de testen per persoon bij.

stap 4

U dient het volledig ingevulde Excel-bestand samen met de factuur in via e-mail bij bedrijfsarts. Hij neemt de aanvraag in behandeling.

stap 5

Zodra de subsidie is ontvangen, krijgt u van de bedrijfsarts een e-mail zodat u de gemaakte kosten voor de SnelTesten middels een factuur bij hem kunt terugvragen.

Geïnteresseerd?

Bestel uw vouchers via onderstaand formulier. Schiet de kosten even voor en bedrijfsarts D.J. de Kat helpt u om dankzij de subsidieregeling uw werknemers gratis te laten testen. 

Op de Wiltonstraat 56 te Veenendaal. 1 pakket bevat 10 vouchers voor een SnelTest.
ZelfTest met online supervisie. 1 pakket bevat 25 ZelfTesten.